Norske dropshipping leverandører

Det er mange fordeler og ulemper med dropshipping, lang leveringstid er en av de! Dette er grunnen til at mange ser etter norske dropshipping leverandører. Det er ingen tvil om at dropshipping kan være en lønnsom bedriftsmodell, men at du har en god leverandør er helt nødvendig for at det skal kunne være mulig.

Er du usikker på hva dropshipping er? Les mer om det her!

Finnes det dropshipping leverandører i Norge?

For at dropshipping skal være lønnsomt må du handle fra ett så tidlig ledd i distribusjonen som mulig. Det vil si, i teorien kunne du handlet fra en annen norsk nettbutikk hver gang du fikk en ordre på din dropshipping nettbutikk, men det ville ikke vært lønnsomt siden du måtte handlet varen selv til samme pris som andre privatkunder.

Det er her problemet oppstår, siden få varer lages i Norge og ofte importeres rett til bedriften som så igjen selger den videre til sluttkunden fra sine nettbutikker eller fysiske butikker. For mange kan Affiliate markedsføring være ett godt alternativ, les mer om det her!

Hvordan du kan finne norske dropshipping leverandører

Grossist/ importør – Ved å ta direkte kontakt med de som importerer ett varemerke/produkt kan det være muligheter for å få til ett samarbeid. Ofte ønsker de ikke å selv stå for forsendelse til sluttbruker, men her gjelder det å finne gode løsninger sammen.

Norskproduserte produkter – Grunnen til at noen får til dette er hvis de ser en mulighet. Det kan være noen som driver med håndarbeid, eller lager andre ting i liten skala og ikke selv ønsker å være involvert i salg. Hvis det er ett norsk eller skandinavisk produkt er fordelen at leveringstiden blir kort.

Dette kan gjøres på flere måter. Enten at du får noen varer du selv har på lager, og deretter sender de ut. Ett bedre alternativ, som gjør at det fortsatt er dropshipping er hvis du kun står for nettbutikken. På den måten kan den som lager varen også få tilsendt ordren og deretter sende den ut selv, mens du står for driften og salg av produktene. For at dette skal fungere må dere ha ett godt samarbeid, og dere burde ha en avtale for hva som skjer hvis salget plutselig går bra. Så du ikke gjør alt forarbeidet med å etablere merkevaren og at de deretter kan starte sin egen nettbutikk uten at du er med på den.

Alternative løsninger/ Samarbeid – For de fleste er poenget med dropshipping nettopp å slippe den store kostnaden med å kjøpe inn varelager i starten.

Lage nettside, Responsivt design

En måte du kan slippe unna dette er å inngå avtaler med importører, eller selve produsenten. Ofte vil du selv måtte sende ut varen til kundene, men du kan slippe unna store innkjøp av varelager. Dette kan gjøres ved at du får en avtale om at du får prøve å selge ett lite parti før du eventuelt forplikter deg til å kjøpe inn ett større parti.

Ønsker du å kun forholde deg til dropshipping modellen hvor du selv ikke har noe varer selv, og ikke står for noe av transporten må du finne en partner som også ønsker dette på lengre sikt. Ofte vil det være mer hensiktsmessig at du enten står for forsendelsen selv, eller at det gjøres via ett 3PL. Grunnen er at det holder kostnadene nede.

Vil du jobbe med Amazon? Les mer om Amazon FBA her!

Bruke internasjonale dropshipping leverandører i Norge

De aller fleste som dropshipper i Norge gjør det via nettsider som AliExpress og Alibaba. Det finnes mange ulike leverandører, og flere i Europa også selv om de stort sett er i Asia og nærmere bestemt i Kina. Fordelen er lave priser på produkter og frakt, mens ulempen er varierende kvalitet og lang leveringstid.

Mulighetene for å kun drive med dropshipping fra Kina til Norge er absolutt mulig, men for de fleste vil ikke det være den beste måten å gjøre det på. De som lykkes er de som gjør grundige undersøkelser og finner ett eller noen få produkter som det er stor etterspørsel etter, og at de samtidig har en god leverandør. Hvis du legger inn mange produkter blir det vanskeligere å få tatt gode bilder/video av alle produktene. Og ikke minst få laget gode produktbeskrivelser til alle produktene, les mer om hvordan du gjør det her!

Måten dropshipping fra utlandet til Norge kan gjøres på er flere, men gjerne i kombinasjon med at du har bestselgerne på eget lager i Norge. Grunnen er nettopp den lange leveringstiden. Har du ikke mulighet til å sende ut varer selv kan du enten fortsette å kun dropshippe, eventuelt sende varer i Norge via 3PL. Har du bestselgerne på eget lager vil kunden få varen raskt, og resten av varene som ikke selges så ofte kan dropshippes for å holde innkjøpskostnadene lave. På denne måten er det mulig å starte en dropshipping butikk med lavt budsjett og etterhvert utvide til å sende fra eget lager i Norge.

Les mer om hva det koster å lage en nettbutikk her!

Dropshippe internasjonalt

Problemet med å dropshippe er ofte tilknyttet returer, og ikke minst at kvaliteten ikke alltid er så god. Noen leverandører lar deg legge med eget markedsmateriell, og hvis du ikke passer på dette kan de ofte legge med sitt eget som gjør at det ser veldig lite profesjonelt ut.

På tide med ny nettside? Lage nettside MediaKonsult

Hvis du finner et godt produkt som kan egne seg for dropshipping så er det mange som heller starter en dropshipping butikk i f.eks. USA. Her er markedet enormt mye større, men det er ofte konkurransen også.

Istedenfor å bygge en stor nettbutikk som skal leve i mange år så er det mange som med stor suksess heller starter nye dropshipping butikker når de finner nye trender. Fordelen er at du får solgt produkter som har stor etterspørsel, og kundene derfor kan akseptere lengre leveringstid. Slike butikker driver typisk i noen måneder hvor de har høyt salg, og deretter finner de nye trender som de starter nye dropshipping nettsider for.

Legg igjen en kommentar