Hvordan kjøpe en etablert Nettside/ Blogg

Hjem » Blogg » Blogg » Hvordan kjøpe en etablert Nettside/ Blogg

Kjøp og salg av nettsider gjøres daglig i Norge, både store og små. Blogger, tjenestesider, portaler, sammenligningssider og andre type nettsider kjøpes av flere grunner. Ofte for å få en fot inn på markedet, forsterke sin egen posisjon i markedet eller at man ser muligheten for å flippe/ ha ett kortsiktig eierskap som gir salg med profitt.

Gå igjennom historikken

Mye av historikken kan i mange tilfeller fortelle mye om hvordan nettsiden potensielt kommer til å gjøre det i fremtiden også.

Trafikk – Hvor mye trafikk nettsiden får når den ligger ute til salgs er selvfølgelig viktig, men å sjekke tallene nøye er veldig viktig. Start med å se hvor trafikken kommer fra, og om den er organisk. Jo flere år du har tall for jo bedre er det. Hvis trafikken stort sett er jevn hele tiden er det best.

Om noe har gått viralt, eller vært relevant for en kort periode kan det gjøre at tallene blir veldig høye. Det betyr kun at de har vært det, og ikke at det er noe som kommer til å skje igjen i fremtiden. Hvilke land trafikken kommer fra er også relevant. Hvilke URL-er/ artikler/ sider på nettsiden som får trafikk er viktig å vite. Her skal det helst være en jevn fordeling.

Hva er posisjonen til nettsiden i søkemotorer

Innhold – Det er mange måter en nettside kan få trafikk på som ikke er gode måter, og det straffer seg som regel i lengden. Det er mange eksempler på nettsider som har blitt kjøpt hvor trafikken plutselig har forsvunnet. Ved å gjøre grundige undersøkelser kan du klare å unngå at det skjer i stor skala. Noen svingninger vil alltid skje etterhvert, det er bare viktig at de ikke skjer på grunn av dårlig innhold eller at det har blitt brukt uetiske metoder for å få trafikk.

Hvem som har skrevet innhold/ produsert innhold er viktig å tidlig finne ut av. Finnes det kontrakter som sier noe om hvem som har lov til å endre/ oppdatere innhold skrevet av andre? Jevnlig oppdatering av innhold er viktig og derfor må det også avklares hva som er lov til å gjøre med innhold som allerede er publisert.

Lage nettside, Responsivt design

Sjekk artikler for plagiat, og at de faktisk er gode. Er det teknisk innhold du ikke selv klarer å faktasjekke er det lurt å få noen til å hjelpe deg. Gode artikler som er tekniske koster mye å få produsert, derfor er kvaliteten også viktig. Om det har blitt brukt freelancere burde det også avklares om de ønsker flere oppdrag i fremtiden. Det kan spare deg for mye arbeid og burde være en faktor du regner med hvis du ikke skal produsere alt innholdet selv.

Hent inn alt av data som er mulig – Due Diligence

For å kunne undersøke en nettside ordentlig må du få tilgang til alle analyseverktøy og lignende. Fra de store aktørene som Google Analytics/ Search  Console og WordPress løses det enkelt ved å få tilgang som gjest via en mail adresse.

Det gjelder å finne ut om trafikken er reell, om nettsiden tidligere har vært straffet av søkemotorer og lignende. Er det en godt etablert merkevare er det viktig å finne ut hvor sterk posisjon de egentlig har i markedet.

Inntektspotensiale – Hva det er og hvor stort det kan bli

Hvordan type nettside som er til salgs vil ofte avgjøre hvordan den kan gjøres lønnsom. Mange etablerte nettsider kan øke inntektspotensiale hvis det gjøres en grundig gjennomgang av alle sidene som er på nettsiden. Les mer om ulike metoder for å tjene penger på blogg her.

Affiliate – Hvis nettsiden allerede tjener penger på Affiliate kan det gjøres en vurdering på om det kan gjøres mer av det, og hvis siden ikke tjener penger på Affiliate kan det være en mulighet. Hvis veldig mye av inntektene til siden kommer fra kun ett Affiliate program så kan dere være veldig utsatt for endringer i det programmet. Les mer om Affiliate markedsføring her.

Det er langt fra sjeldent at programmer etterhvert blir endret som kan gi inntekstkutt på langt over 50% i løpet av en dag. Store aktører som Amazon har kommet med slike plutselige endringer i sine Affiliate programmer tidligere. Er det ett norsk program er det lurt å se om det finnes lignende programmer fra konkurrenter også.

Leads – Denne type markedsføring kan gjøres på flere måter, ofte gjøres det ved å samle inn e-post eller telefonnummer. Metoden kan være veldig lukrativ, men krever også god kunnskap om nisjen. Blant annet innen bank og lån er det utbredt med nettsider som samler inn leads.

Om det er mulig å bruke samme lead flere ganger, og hvor solide partnerne er vil ha mye å si. Det kan også være muligheter for å utvide hvilke partnere dere selger leads til. Her trengs det ikke nødvendigvis ett mellomledd som det ofte er med affiliate markedsføring. Oppsøk gjerne bedrifter selv som dere kunne solgt leads til, det kan være veldig lønnsomt!

Display Ads- Hvis nettsiden allerede har Display Ads gjelder det å finne ut hvilket firma som står bak å vise de. Selv om Google er mest lønnsomt for de fleste, så er det veldig ofte mer lønnsomt å vise de gjennom en partner som Ezoic istedenfor å bruke Google Ads. Grunnen er at de kan vise annonsner fra andre også og derfor blir det en budkrig hvor høyeste bud får vise annonser på nettsiden din.

Kommersielle partnere – Større nettsider har ofte ett direkte samarbeid med andre bedrifter. Hva det går utpå, og på hvilken måte det kan videreføres vil være viktig å tidlig finne ut av.

Fastsette Pris

Ved kjøp av nettsider er det vanskelig å finne riktig pris. I det internasjonale markedet er prisen ofte satt ved å gange månedlig profitt med X. Det kan være alt fra 15-100 som månedlig profitt ganges med, men typisk rundt 35-45. Dette er for nettsider som får inntekter fra reklame/ affiliate markedsføring.

Les mer om hva en selskapsgjennomgang er her!

Problemet med å kun gange med månedlig profitt er flere. Først og fremst sesongvariasjoner, dette løses ved å bruke for de siste 12 månedene og så gange med gjennomsnittet.

Hvor Autoritær/ Sterk er siden?

Mye av verdien til en nettside kan være selve domenet. Blant annet historikken til domenet og hvor godt navnet er. Vi har skrevet mer om hva du må se etter ved kjøp av domene her!

Linkprofilen – Hvis det er en etablert nettside med bra innhold burde den også ha linker til siden fra andre gode nettsider. Ved å lage godt innhold kommer dette naturlig, les mer om det her. At siden har mange linker er ikke så viktig, det som er viktig er hvem linkene kommer fra. Er det fra store og autoritære nettsider er det veldig bra. Linker fra spam sider gjør ingenting positivt, men det er heller ikke unaturlig at en godt etablert nettside etterhvert får mange av de.

Du burde forhøre deg om hvilken strategi de har brukt for å få linker. Om de har blitt kjøpt er det noe som kan straffes hardt av søkemotorer, men det betyr også at linkene ikke er av like høy verdi. Grunnen er at store nettsider med bra innhold ikke selger linker. Derfor er det sjeldent fra veldig gode nettsider det er mulig å kjøpe linker.

Rangering i søkemotor – Hvor godt nettsiden gjør det i søkemotorer er viktig å tidlig finne ut av. Her burde du også se hvor godt nytt innhold gjør det i forhold til det eldre innholdet på siden.

Både se på artikkel/side nivå hvor godt det rangerer, og hvor mye trafikk URL-en får. Her vil det være mulig å se om det er potensiale for å få mer trafikk ved å oppdatere innhold som allerede er publisert.

Hvordan finne Nettsider til salgs

Norske nettsider legges ut for salg på steder som finn.no, webforumet, bedriftsbørsen og andre mindre plattformer. Internasjonalt finnes det mange store sider som flippa og Empireflippers.

Oppsøkende salg er ofte den måten større nettsider i Norge selges på. Dette gjøres ofte med en megler som har kontaktnettverk.

Skriv en solid kontrakt

Uansett om det er en stor eller liten nettside er det veldig viktig med en solid kontrakt som kan sikre deg finansielt. Dette vil også en seriøs motpart ha egen interesse av at gjøres.

Det handler om at den sikrer hva som følger med nettsiden, av merkenavn, innhold osv. Det burde også spesifiseres hvilke metoder som har vært brukt for å få trafikk og generelt vokse, for hvis dette viser seg å ikke være riktig i ettertid kommer du ikke langt uten en kontrakt.

Hva som kan gjøres med innhold som allerede er publisert må også være med. Her kan det være tredjeparter som har sine egne meninger, derfor må det klareres før ett salg. Om nettsiden har noen forpliktelser, gjeld og alle samarbeid må det avklares hvordan det kan videreføres.

Når du overdrar en nettside kan det være lurt at nøkkelpersoner over en viss perioder må stå tilgjengelige for å hjelpe i overdragelsefasen. Om det er ansatte eller freelancere burde de intervjues for å finne ut hva de ønsker i fremtiden, om de ønsker videre samarbeid vil det ofte være en stor fordel.

Utenom det som gjelder spesifikt for å overdra en etablert nettside er det viktig å gjøre andre undersøkelser som alltid må gjøres ved kjøp av en bedrift. Her vil det være stor forskjell om du kjøper ett AS eller om det kun er nettside du kjøper. Det er også mulig å gi selger karantene fra å starte konkurrerende virksomhet i x antall år.

På tide med ny nettside? Lage nettside MediaKonsult

Legg igjen en kommentar