Hva er Due Diligence – Selskapsgjennomgang

Hjem » Blogg » Bedrift » Hva er Due Diligence – Selskapsgjennomgang

Due diligence er en prosess som gjennomføres av bedrifter før de inngår en transaksjon eller et samarbeid med en annen part. Prosessen innebærer en omfattende evaluering av ulike forhold, inkludert finanser, juridiske forhold, ansattes forhold og arbeidsmiljø. Due diligence-prosessen er avgjørende for å redusere risiko og øke sannsynligheten for suksess i transaksjonen eller samarbeidet.

Due Diligence, heretter forkortet DD er noe som gjøres i flere sammenhenger, og hvor grundig det gjøres varierer også. Spesielt ved kjøp av andre bedrifter er DD helt avgjørende for å kunne gjøre en avtale.

Hva er Due Diligence

Due diligence er en omfattende evaluering av ulike forhold som gjennomføres av en bedrift før de inngår en transaksjon eller et samarbeid med en annen part. Formålet med due diligence er å identifisere eventuelle risikoer og problemer som kan påvirke transaksjonen eller samarbeidet og å sikre at bedriften tar informerte beslutninger basert på omfattende informasjon.

Formålet med Due diligence:

Formålet med due diligence er å redusere risiko og øke sannsynligheten for suksess i transaksjonen eller samarbeidet. En grundig due diligence-prosess kan bidra til å identifisere eventuelle risikoer og problemer og sikre at bedriften tar informerte beslutninger. Prosessen bidrar også til å skape tillit mellom partene og å sikre at begge parter har samme forståelse av transaksjonen eller samarbeidet.

Lage nettside, Responsivt design

Selv om Due Diligence gjøres i Norge så er ofte prosessen mindre omfattende enn i mange andre land. Årsaken er rett og slett tillit i samfunnet, og lover og regler som sikrer kjøper/ selger. Det betyr ikke at DD ikke er viktig i Norge, men siden man er beskyttet av lover og regler er det i begges interesser at all informasjon er på bordet før en transaksjon.

Det handler mest om å unngå at informasjon blir holdt tilbake, DD er fortsatt like viktig i Norge for å rett og slett finne ut om det potensielt er en god avtale eller ikke.

Hvordan gjennomføre Due Diligence

En typisk due diligence-prosess består av flere trinn, inkludert forberedelse, gjennomføring av undersøkelser og evaluering av resultatene. Prosessen begynner vanligvis med å identifisere formålet med transaksjonen eller samarbeidet og deretter definere omfanget av due diligence-prosessen. Deretter gjennomføres undersøkelser av ulike forhold, inkludert finanser, juridiske forhold, ansattes forhold og arbeidsmiljø. Resultatene blir så evaluert, og eventuelle risikoer eller problemer blir vurdert og håndtert.

Les mer om hvordan å undersøke ett domene her!

Risiko og utfordringer

Vurdering av risiko og problemområder er en viktig del av due diligence-prosessen. Ved å identifisere potensielle risikoer og problemer, kan bedriften ta nødvendige tiltak for å minimere risiko og unngå problemer senere. Risikoer og problemområder kan variere fra finansielle forhold og juridiske forhold til ansattes forhold og arbeidsmiljø.

Finansielt og juridisk:

Finansiell due diligence er en viktig del av due diligence-prosessen, og omfatter evaluering av bedriftens økonomiske situasjon. Det inkluderer vurdering av regnskapet, finansielle rapporter, gjeld og kreditorer, likviditet og inntjeningsevne. Målet er å sikre at bedriften har tilstrekkelig økonomisk stabilitet og at det ikke er skjulte forpliktelser eller problemer.

Juridisk due diligence:

Juridisk due diligence er en annen viktig del av due diligence-prosessen. Det inkluderer evaluering av bedriftens juridiske forhold, inkludert kontrakter, immaterielle rettigheter, søksmål, lisenser og tillatelser. Formålet med juridisk due diligence er å identifisere eventuelle risikoer og problemer knyttet til bedriftens juridiske forhold og å sikre at bedriften overholder alle lover og regler.

Due Diligence – En viktig prosess

Due diligence-prosessen er en viktig del av enhver transaksjon eller samarbeid. Prosessen kan bidra til å redusere risiko og øke sannsynligheten for suksess. En grundig due diligence-prosess kan også bidra til å bygge tillit mellom partene og sikre at begge parter har samme forståelse av transaksjonen eller samarbeidet. Ved å gjennomføre en grundig due diligence-prosess kan bedrifter minimere risiko og unngå problemer senere.

Les mer om hvordan å kjøpe en etablert nettside her!

DD er godt innarbeidet med faste rutiner i store bedrifter. Ofte er det egne bedriftsmeglere, advokater, regnskapsførere og uavhengige konsulenter være involvert. For mindre bedrifter vil ofte DD være mindre omfattende, selv om det er de samme tingene som må sjekkes. Mange utfører også DD selv, vi vil skrive mer om rutiner og sjekklister for DD fremover.

På tide med ny nettside? Lage nettside MediaKonsult

Legg igjen en kommentar