Hva er Display Ads – Displayannonsering

Hjem » Blogg » Markedsføring » Hva er Display Ads – Displayannonsering

For publisister er displayannonsering en av de enkleste måtene å komme i gang for å tjene penger på eget innhold. Vi går her igjennom mulighetene, og ikke minst når displayannonsering er mest hensiktsmessig.

Bilde eller videoannonser du ser i artikler, eller før f.eks. en YouTube  video er det vi kaller displayannonser. Veldig ofte omtales det også bare med det engelske navnet Display Ads. Mange nettaviser har displayannonser som hovedinntektskilde om de ikke har betalingsmur.

Displayannonsering for Publisister

Displayannonser har flere fordeler for publisister som nettaviser og blogger. Det er for det første en enkel måte å tjene penger på, og det kan gjøres uten at innholdet er produktfokusert.

Grunnen til at spesielt nettaviser stort sett kun bruker displayannonsering er nettopp fordi de ikke skal være påvirket eller påvirke til å fremme merkevarer. Nyhetene skal være uavhengige, men de må også tjene penger. Det gjør displayannonsering til en god mulighet for å tjene penger uten at det påvirker innholdet på noen slags måte.

Displayannonsering har også den fordelen at du kan tjene penger på innhold hvor kommersielle partnerskap ikke er så enkelt å få til. For noe innhold er innholdsmarkedsføring eller affiliate marketing det beste, men det kan sjeldent gjøres på alt innhold.

Google Displayannonsering

Det er Google med AdWords som definitivt er størst på displayannonsering. Det fungerer på den måten at det er en auksjon hvor høyeste bud vinner, og blir vist på den plassen på nettsiden budet gjaldt for.

Lage nettside, Responsivt design

De aller fleste burde la AdWords være med å konkurrere om annonseplass på siden sin, unntaket vil som regel kun være hvis du kan gjøre direkte avtaler.

Forskjellige typer Display Ads

På en nettside kan det være mange forksjellige displayannonser, og for hver av de er det en egen auksjon hvor høyeste bud for vise sin displayannonse. Plasseringer som «sticky sidebar»  annonse på siden/kanten til en nettside som blir værende når du scroller ned er ofte de som koster mest.

Endel av de store mediehusene har sine egne markeder hvor de selv selger annonseplasser. Men ofte benytter de seg av AdWords i tillegg til dette for å oppnå den aller beste prisen for hver annonse de viser.

De vanligste formene for displayannonser er banner, sidebar og annonser i innholdet for artikler. Det brukes også mye displayannonser både før/etter videoer som f.eks. på youtube. I artikler gjør ofte videoannonser det bra.

Hvis du viser annonser gjennom en plattform som Ezoic kan du oppnå maksimal inntjening på annonser, les mer om hva Ezoic er her!. Grunnen er at du både kan vise AdWords annonser, men også fra andre aktører. I plattformen kan du også optimalisere for annonsevisninger. Ved å bruke en slik plattform vil du oppnå høyere EPMV (earnings per million view) som forteller hva hver besøkende til siden din gir i inntekt. Det er vanskelig å si akkurat hva du kan få betalt. Det nedre sjiktet er under 10$ og det øvre er over 25$ med kun displayannonser. Hvis du kombinerer dette med andre metoder som Affiliate kan du oppnå en langt høyere EPMV.

Som publisist må du tenke på både inntjening, men også hvor mye annonser du kan ha før det går utover brukeropplevelse/ SEO. Pop up annonser som dekker hele skjermen er et eksempel på hvor mange blir usikre på om det går for mye utover brukeropplevelsen. Ved å A/B Teste og ikke minst ha begrensinger på hvor ofte de dukker opp kan du kontrollere det.

Er Displayannonsering fortsatt aktuelt?

Displayannonser fungerer ikke likt for alle, det er faktisk veldig store forskjeller! Det er også store forskjeller mellom når på året displayannonsering generelt betaler best. Veldig ofte har annonsørene lagt inn budsjetter kvartalsvis, og i slutten av hvert kvartal øker som regel prisene hvor du som publisist får best betalt. Generelt er også årets siste kvartal alltid det beste, grunnen er at det er mange salgsdager som Black Friday og ikke minst julen. Årets første kvartal derimot er ofte det dårligste. Forskjellen i hva du får betalt for displayannonser mellom Desember og i Januar kan være mer enn 50%.

Selv om annonsørene har sine budsjetter vil hva du publiserer også ha mye å si for hvor mye displayannonser betaler på din side. En side som har dobbelt så mye trafikk som en annen kan fortsatt ha mye lavere inntjening.

Generelt er det nisjer hvor annonsørene kan reklamere med noe som er relevant som gjør det beste. Det vil si produktfokuserte nisjer, selv om innholdet ikke må være knyttet til produkt eller en merkevare.

Alternativ til Displayannonsering

Det fremste alternativet til displayannonser er innholdsmarkedsføring og affiliate marketing. Les mer om hva Affiliate marketing er her. Istedenfor å gå igjennom annonseplattformer som Ezoic kan du noen ganger gjøre direkte avtaler også. Men hvis du skal gjøre det så burde du teste på forhånd og ikke lage for langsiktige avtaler.

Displayannonser kan ta flere uker før fungerer optimalt på en nettside fordi de må optimalisere seg over en periode. Med en programvare som Ezoic skjer optimaliseringen stadig vekk, men spesielt de første ukene skjer det veldig mye. Har du kun data for noen måneder er det vanskelig å vite hvordan siden din ville gjort det over ett helt år. Nettopp fordi det er store forskjeller mellom hva du får betalt i de forskjellige kvartalene.

På tide med ny nettside? Lage nettside MediaKonsult

Som publisist kan du også velge hvem som ikke skal få annonsere hos deg. Det kan være annonsører som f.eks. reklamerer for pengespill eller lignende bransjer alle ikke ønsker å assosiere sin egen merkevare med. Du har også all mulighet til å påvirke brukeropplevelsen ved å begrense antall annonser og lignende. Har du noen viktige sider/artikler hvor du f.eks. samler inn leads eller sender mye trafikk til affilate partnere kan du også skru av displayannonser for de URL-ene du selv ønsker. Det kan være lurt å gjøre på noen sider hvor annonsene kan virke forstyrrende.

Legg igjen en kommentar