Hvor lange bloggartiker – Dette er fasiten

Når du skal skrive selv burde ikke lengden på en artikkel være noe du bestemmer deg for på forhånd. Fasiten er at du skal ha med det som er nødvendig, og ikke noe mer en det! Når du skal få andre til å skrive for deg blir det fort vanskeligere.

De beste artiklene inneholde det leseren er ute etter! Linker til andre relevante temaer og endel som leseren ikke viste at de var interessert i men ble det både fordi du hadde skrevet noe relevant og noe leseren ikke viste om fra før av!

Når du skriver artikler selv

Selv om du ikke skal fastsette antall ord en artikkel skal være er det greit med en pekepinn på hva lengden burde være. Og nei, lengden på artikkelen har ikke noe å si for SEO, det har John Mueller som jobber i Google selv sagt. Det betyr ikke at lengden ikke har noe å si, for det har den.

De fleste artikler er over 300 ord, det er vanskelig å skrive noe fornuftig om et tema og dekke det grundig uten å skrive mer en det. Mange artikler kan være fra 300-700 ord, men det er fortsatt hva vi kaller for korte artikler.

Artikler fra 700-1500 ord er veldig vanlig, det er langt nok til at mange temaer kan bli dekket på en god måte. Problemet hvis de er kortere er at du vil mangle mye viktig informasjon. Det beste er å skrive artikler som er veldig fokusert på et tema, men du må fortsatt dekke temaet grundig for at artikkelen skal kunne gjøre det bra.

Du kan fint skrive artikler som er mer en 2500 ord også. Men det vil være lurt å tenke seg godt om du egentlig skriver om noe som burde vært delt opp i flere artikler som du kunne linket imellom. Hvis artikkelen begynner å gå utover flere temaer er det et tegn på at du burde dele den opp i flere artikler! Les mer om hvordan du burde linke internt her!

Dette sier undersøkelser om den optimale lengde for bloggartikler

1500-2500 ord er artikler hvor man får muligheten til å gå dypere inn i et tema, undersøkelser viser også at denne lengden ofte gjør det bra organisk, spesielt de tett opp mot 2500 ord. Grunnen er ikke at de er akkurat den lengden, men at de dekker temaet grundig nok til å bli en autoritet.

Det som er viktig er at du ikke blander inn et nytt tema i en artikkel for å gjøre den lengre, gå heller grundigere inn i temaet. Vi har skrevet en artikkel om hvordan du skrive gode bloggartikler, les den her!

Før du begynner å skrive en artikkel kan du med fordel både se hva andre har skrevet, og hvor lange artikler de har skrevet. Hvis noen har skrevet en artikkel på 1500 ord som egentlig kunne vært skrevet med 700 ord så er den korte artikkelen bedre! Unødvendig fyll gjør en artikkel dårligere og ikke bedre!

Lage nettside, Responsivt design

Hvor lenge du beholder en leser i en artikkel samsvarer heller ikke nødvendigvis med at det er bedre SEO å ha en leser lenger på siden. Dette er ganske misforstått, hvor mange sier at en leser som går ut igjen av artikkelen ikke er bra for SEO. Hvis leseren raskt fikk svar og derfor også raskt gikk ut igjen er det bra!

Problemet med dette er at selv om det er bra når leseren får svar raskt og går videre til det neste leseren skal så vil du selvsagt enten konvertere leseren eller i det minste beholde leseren på siden lengst mulig. Det kan ofte løses ved at du internlinker til andre relevante linker på siden din, og det er veldig bra for SEO.

Hvis du har reklame på nettsiden din så får du mer betalt jo lengre en leser er på siden din, og for hvor mange reklamer leseren blir eksponert for. Her gjelder det å finne en gyllen middelvei, for gjør du en av delene for mye så ender du enten opp med mange besøkende som du ikke får betalt for, eller mye reklame som ingen blir eksponert for!

Outsource artikler

Skal du kjøpe artikler fra et byrå eller freelancer så gjøres det ofte ved at de skal skrive et visst antall ord. Det er ikke en veldig god måte å gjøre det på, men det er enkelt.

Det vi syntes fungerer best er at vi lager en overskrift, og undertemaer. Typisk har hver artikkel 3-7 undertemaer og hver av disse er ofte 200-300 ord.

På tide med ny nettside? Lage nettside MediaKonsult

Istedenfor å si hvor mange ord en artikkel skal være så gir vi heller instruksjoner om at artikkelen ikke skal inneholde unødvendige innhold for å nå et visst antall ord. Metoden vi gir er at vi betaler per ord, også gir vi skribenten flere artikler som skal skrives. På den måten står skribenten fritt til å velge hvor mange ord artikkelen skal være, og kan starte på en ny artikkel når den ene er ferdig.

Vi har opplevd mange ganger at hvis skribenten må levere en og en artikkel uten å kunne starte på en ny og styre produksjonen selv så ender det ofte med at artiklene ikke blir veldig gode.

Legg igjen en kommentar