Chatbotteknologi: Forskjellene mellom ulike typer chatboter

Hjem » Blogg » Kunstig intelligens » Chatbotteknologi: Forskjellene mellom ulike typer chatboter

Chatbotteknologi har blitt stadig mer populært i virksomheter og organisasjoner i de siste årene. Chatboter kan brukes til å automatisere en rekke oppgaver, forbedre kundeopplevelsen og hjelpe bedrifter med å håndtere store mengder spørsmål og henvendelser fra kunder.

Det finnes ulike typer chatboter, og det kan være vanskelig å vite hvilken type som passer best. I denne artikkelen vil vi se nærmere på de forskjellige typene chatboter og forskjellene mellom dem.

Dette er de vanligste type chatbotene:

Regelbaserte chatboter – Klikk/Meny

Bruker en enkel beslutningstrestruktur for å bestemme hvilke svar de skal gi. De er avhengige av at brukeren stiller spørsmål på en bestemt måte for å kunne gi et nøyaktig svar. Regelbaserte chatboter fungerer godt for enkle spørsmål, men de er begrenset når det gjelder å håndtere komplekse samtaler.

Brukes mye til kundeservice i f.eks. nettbanker og på bedrifter sine sosiale media plattformer. Fordelen er at de kan øke konverteringen, og hjelpe kunden døgnet rundt. Her vil det være veldig viktig at den kan svare på alle de vanligste spørsmålene dere vanligvis har. Kan også fungere bra for å effektivisere kundeservice ved at ordrenummer eller lignende må være skrevet inn før en kundebehandler hjelper videre.

AI chatbot

AI chatboter bruker avansert maskinlæringsteknologi og kunstig intelligens . De er i stand til å håndtere mer komplekse samtaler og kan gi mer personlig tilpassede svar. AI chatboter krever imidlertid mer tid og ressurser for å settes opp og vedlikeholdes. Les mer om hva ChatGPT er her!

Lage nettside, Responsivt design

Foreløpig er det noen tredjepartsleverandører som leverer dette til nettbutikker og lignende. De krever endel investeringer for å fungere bra, men dette er teknologi som raskt kommer til å bli rimelig og ta i bruk.

NLP chatboter (natural language processing) bruker avanserte algoritmer for å analysere brukerspråk og forstå brukerens intensjoner og kontekst. De er i stand til å gi mer nøyaktige og relevante svar og kan forbedre seg over tid ved å lære av brukerinteraksjoner. NLP chatboter er imidlertid mer komplekse og krevende å sette opp og vedlikeholde. Mange AI chatboter bruker også NLP teknologi for å gi AI chatboten naturlig språk.

Hybride chatboter

Hybride chatboter kombinerer regelbaserte og AI-baserte tilnærminger for å gi både enkle og komplekse svar. De kan lære og forbedre seg over tid ved å analysere brukerinteraksjoner. Hybride chatboter er fleksible og kan tilpasses ulike bruksområder, men de kan være mer kostbare å sette opp og vedlikeholde.

Det virker også veldig sannsynlig at hybride chatboter blir det meste populære valget av avanserte chatboter for bedrifter i fremtiden. Her kan man få det beste fra to verdener, hvor chatboten med kunstig intelligens kan hjelpe med kompliserte spørsmål døgnet rundt. Selv om AI chatboter er intelligente kan de ikke helt erstatte mennesker. Derfor vil de hybride chatboter kunne sende videre til riktig kunderådgiver.

Kontekstbevisst chatbot

Kontekstbevisste chatboter bruker informasjon fra samtalehistorikk for å forstå brukerens intensjoner og konteksten. De kan huske tidligere samtaler og kontekst for å gi mer relevante og tilpassede svar. Kontekstbevisste chatboter fungerer godt i situasjoner der brukeren har flere spørsmål eller forespørsler, og kan hjelpe med å gi en mer sømløs og naturlig opplevelse. De kan imidlertid være mer komplekse å sette opp og krever tilgang til en betydelig mengde data for å godt nok.

Stemmestyrte chatboter

Stemme eller talestyrte chatboter har de samme prinsippene som for de andre type chatbotene. Hvor de kan være enkle og avanserte. En regelbasert talestyrt chatbot vil f.eks. være kontofon. Her er det kun kontofon, og du må si de riktige kommandoene for å få hjelp.

Men de kan også være avanserte og bruke en kombinasjon av AI og NLP. Det kan være for å få kundeservice hjelp, eller legge inn en komplisert bestilling mens du sitter i bilen.

Stemmestyrte chatboter kan også være nyttige for personer som har nedsatt syn eller motoriske utfordringer som kan gjøre det vanskelig å bruke en tradisjonell chatbot. Det foregår opplæring av stemmestyrte AI chatboter i veldig stort tempo, så dette vil det nok komme mye av i fremtiden.

Hva er riktig Chatbot for dere?

Vi har her sett på de forskjellige typene chatboter og forskjellene mellom dem. Regelbaserte chatboter er enkle å sette opp og vedlikeholde, men er begrenset når det gjelder komplekse samtaler. AI chatboter og NLP chatboter er mer avanserte, men krever mer ressurser for å sette opp og vedlikeholde. Hybride chatboter kombinerer begge tilnærminger for å gi fleksibilitet og tilpasningsevne, men er også ressurskrevende å sette opp.

Les mer om bruk av chatbot for kundeservice her!

Kontekstbevisste chatboter bruker informasjon om samtalehistorikken for å gi mer relevante svar, men kan kreve mer data og er mer komplekse å sette opp. Ved å forstå forskjellene mellom de forskjellige typene chatboter, kan du velge den beste typen for dine spesifikke behov og bruke chatbot teknologi til å automatisere oppgaver og forbedre kundeopplevelsen.

Trenger din bedrift en chatbot?

Bruken av chatboter for generert tekst er fortsatt veldig ny, spesielt for forbrukere. Store firmaer jobber allerede med dette, og flere har allerede integrert hybrid chatboter. For mindre firmaer vil det være viktig å finne riktig samarbeidspartner for å få nok ut av investeringen. Hvor mye ressurser dere bruker på kundeservice har også mye å si.

På tide med ny nettside? Lage nettside MediaKonsult

Som med det meste av teknologi går prisene ganske fort ned når det kommer flere tilbydere. Dette tror vi kommer til å skje ganske raskt i dette tilfellet også, og ikke minst at de blir mye bedre og enklere å integrere. Vi har begynt å teste flere chatboter og vil komme med oppdateringer og gjennomgang på de vi har testet!

Legg igjen en kommentar