Hva er Google Bard AI

Hjem » Blogg » Kunstig intelligens » Hva er Google Bard AI

Selv om mange anser ChatGPT og nye Bing som konkurrenter til Google søk så er det viktig å ikke glemme hvor stor posisjonen til Google faktisk er. I to tiår har Google vært fullstendig dominerende, og de har ikke tenkt til å gi fra seg denne posisjonen uten kamp. Google har mange fordeler, men de har også en ulempe i dette kappløpet. Når du er størst kan du ikke tillate deg å være like risikovillig.

Bing har kommet med AI i søkemotoren, og kommer til å lansere det for alle brukerne før Google. De har ikke så mye å tape om AI søket ikke er perfekt, og det har allerede vært mange spesielle hendelser. Google har så mye å tape at det å legge AI i søket må gjøres på en mye mer forsiktig måte.

Hva er Google Bard

Google Bard er en chatbot akkurat som ChatGPT. Akkurat hvordan Google Bard kommer til å bli integrert i søkemotoren er fortsatt ikke helt sikkert, og det kommer garantert til å være en stadig utvikling i hvordan Bard integreres i søk.

Lage nettside, Responsivt design

Bard og LaMDA

Det som gjør at Bard fungerer er LaMDA (learning Model for Dialogue Applications). Dette er Googles språkmodell bygget på transformer-arkitekturen og består av flere lag med nevrale nettverk. Les mer om hva LaMDA er her!

Vi vet også at Bard bruker en «light» versjon av LaMDA for å ikke bruke så mye resurser. AI chatboter er veldig kostbare, og hvert søk koster mer enn et tradisjonelt søk.

Hvordan bruke Bard

Inntil videre er det kun utvalgte beta testere som får lov til å teste Bard. Cmswire skriver at Bard vil lanseres i løpet av noen uker, som burde tilsi at det er i første halvdel av mars at Bard blir lansert! Dette er også hva Google selv har kommunisert, og det virker som de vil lansere Bard i søkemotoren for alle ganske raskt så fort Bard lanseres.

Vi kommer med en oppdatering så fort Bard lanseres!

Hva kan Bard gjøre

Bard har på mange måter mer til felles med «nye Bing» en med ChatGPT. Grunnen er at Bard vil være oppdatert med ny informasjon som nyheter og artikler publisert nylig. Bard vil også kunne gi kilder til generert tekst.

Det er ikke noe nytt at Google bruker AI, men det er hvordan det kan brukes i søk og til chatbot som er det store gjennombruddet. Med Bard vil du kunne gjøre avanserte søk som ikke er mulig i Google nå. Ett eksempel er som du kan gjøre med «nye Bing». Hvor du kan søke om ett produkt passer i en annen ting som i en bil.

Tradisjonelt i søkemotorer så har du hele tiden måtte gjøre et nytt søk for å komme videre for å finne ut det du lurer på. Med Bard vil du kunne fortsette på søk du har startet på for å utvide kompleksiteten i søket. Siden vi fortsatt ikke har testet Bard selv så vet vi ikke hvor godt den vil løse dette i praksis.

Les mer om AI i søkemotorer her!

En annen fordel med Bard istedenfor ChatGPT er at du kan faktisk bli sendt til det du søker etter. Etter du har gjort ett komplisert søk så må du ikke Google deg frem til hvor denne informasjonen er, men du kan trykke deg frem til den.

Hvor ChatGPT er basert på GPT så er Bard basert på LaMDA.

Bard i fremtiden

Google er en gigantisk selskap, men selv de satser noen ganger på prosjekter som ikke lykkes. At AI blir en stor del av søkemotoren virker veldig sannsynlig. Det har i løpet av kort tid skjedd mye med både lanseringen av ChatGPT og ikke minst nye Bing.  Hva fremtiden til Google med Bard vet ikke selv Google, for det gjenstår å se hvordan brukere vil reagere, og hvordan Bard generelt blir tatt i mot.

Les mer om «nye Bing» her!

Det har aldri tidligere kostet noe å bruke søkemotoren, og de har tjent veldig mye penger på å ha brukere i søkemotorene på grunn av reklame. Bard bruker også en «light» versjon av LaMDA nettopp for å kunne holde kostnader nede. At det skal begynne å koste penger å søke i søkemotorer virker tvilsomt, men det kan muligens komme noen ekstra funksjoner som koster penger.

I løpet av de neste månedene vil det skje mye mer med AI og søkemotorer enn hva som har skjedd de siste årene. Vi kommer med en oppdatering når vi vet mer om Bard!

På tide med ny nettside? Lage nettside MediaKonsult

Legg igjen en kommentar