YMYL – Your Money or Your Life – Dette må du vite

Hvis du skriver på nett, enten gjennom en blogg, nettavis eller nettbutikk så må du vite om YMYL. Poenget med YMYL er at noe innhold påvirker mer en annet, og det som påvirker personer sin helse, økonomi og humør stilles det strengere krav til hvem det er som formidler.

Selv om YMYL generelt gjelder for nisjer, altså en hel blogg så kan en blogg som i utgangspunktet ikke er påvirket av YMYL bli det for enkelte artikler. YMYL gjelder spesifikt for Google, men siden nesten all trafikk fra søkemotorer uansett kommer fra Google så gjelder det for alle som publiserer noe på nett.

Selv om YMYL gjør at det stilles strengere krav betyr det ikke at det ikke er nisjen innenfor det som er verdt å satse på. Mange tørr ikke å satse i de nisjene fordi de er bekymret for å ikke kunne oppnå høy nok autoritet. Fordelen for de som tørr å satse i nisjene som er YMYL er at konkurransen har blitt mindre og du derfor er det muligheter for å gjøre det stort så lenge det gjøres på riktig måte!

Hva er YMYL

Your Money or Your Life angår alle som selger produkter, tjenester eller skriver informasjon som kan påvirke humør/sinntilstand, helse, økonomi og trygghet.

Google forteller deg ikke om du omfattes av dette, og det er flere som kan påvirkes av YMYL en de nevnte kategoriene. Det betyr ikke at du skal frykte YMYL for når det gjøres riktig kan du også bruke det til din egen fordel.

Det Google prøver å si er at de vil bruke ekstra ressurser for å kvalitetssikre innhold som omfattes av YMYL. Det vil også være vanskeligere å starte en helt ny nettside i denne kategorien.

Hittil har ikke norske nettsider blitt like påvirket av dette, men blant engelske nettsider er YMYL veldig gjeldende. Du burde uansett behandle det som at det gjelder her også om du har en norsk nettside, for det vil komme flere google oppdateringer som potensielt kan fjerne det meste av trafikken fra nettsider som ikke har tatt hensyn.

Hvordan du kan tilpasse deg YMYL

Først burde du finne ut om du er i kategorien YMYL, det er veldig viktig å gjøre før du starter et nettsted! Om du omfattes så burde du også være klar over at det vil både være vanskeligere og ta lengre tid før du får autoritet fra søkemotorer. Fordelen er at du vil få mye trafikk om du lykkes! For mange tørr ikke å satse i nisjer som omfattes av YMYL.

Lage nettside, Responsivt design

Du burde også lage deg en strategi for linking på nettsiden eller bloggen din, les mer om det her!

Det er to muligheter, enten at du holder deg helt unna YMYL eller at du tilpasser deg de strengere kravene. Det er også nyanser i mellom YMYL i hvor mye det kan påvirke. Handler det direkte om liv og helse vil det være mye strengere krav til hvem som får trafikk fra Google.

For mange kan det være lurt å unngå YMYL på en helt ny nettside og heller gå inn på det etterhvert når du har laget et mer solid fundament. Unntaket er hvis du f.eks. har relevant utdannelse og derfor også er mer troverdig.

En måte mange større nettsider gjør det på er at de skiller på artikkel nivå om en artikkel er YMYL eller ikke. Om den er det så kan du ofte se at de har fått en ekspert til å godkjenne artikkelen. Denne eksperten kan f.eks. være en lege som har gått god for artikkelen.

YMYL og E-A-T

For å forstå hvordan du kan lykkes med å publisere innenfor YMYL nisjer må du også forstå hva E-A-T «Expert, authoritative and trustworthy» betyr. E-A-T er det google sier at innhold skal ha for at det skal være av god kvalitet. Les alt om hvordan dere må tilpasse dere E-A-T her!

Les 7 gode tips for å lykkes med blogging her!

Det gjelder for alt innhold, men publiserer du noe innenfor YMYL så er det helt nødvendig for at du skal kunne rangere høyt i søkemotorer. I andre nisjer har ikke dette like mye å si, f.eks. om du har en bakeblogg må du ikke være en utdannet baker for å publisere noe rundt temaet. Grunnen er at om du lager en oppskrift som er utradisjonell så vil ikke det påvirke livet til noen i særlig negativ grad.

Gir du derimot finansielle eller helse tips derimot kan du påvirke livet til noen både positivt eller negativt i stor grad. Derfor stiller også søkemotorene høye krav til de som publiserer rundt dette.

På tide med ny nettside? Lage nettside MediaKonsult

Legg igjen en kommentar