ChatGPT Prompt – Bedre bruk av chatbot!

Hjem » Blogg » Kunstig intelligens » ChatGPT Prompt – Bedre bruk av chatbot!

Selv om oversettelsen ikke er så enkel, og prompt nettopp derfor brukes på norsk inntil videre er det ett begrep som er viktig å bli kjent med. På norsk betyr prompt ledetekst, som ikke er ett veldig brukt ord, men det beskriver prompt veldig godt.

Prompt brukes nettopp for å lede til ett riktig svar eller måte du ønsker tekst på, derfor er ledetekst sånn sett ett ganske bra ord å bruke på norsk. Ett annet alternativ som nok heller kommer til å bli brukt i større grad er kommando, for det er på mange måter det en prompt er også.

Hva er Prompt i sammenheng med ChatGPT/ AI generert tekst

Prompt er en ledetekst eller setning som brukes i en interaksjon for å initiere en samtale eller be om et svar fra chatbot. Prompt kan være en spørsmål, en påstand eller en beskrivelse av et problem som brukeren ønsker hjelp med. Les mer om hva ChatGPT er her!

Prompt brukes også i kommunikasjon med chatboter og kunstig intelligens for å få et svar på et spørsmål eller en forespørsel. Prompt kan også brukes til å generere tekst og eller utføre datagenerering.

Bruk av prompt gir bedre svar og øker effektiviteten

Prompt er viktig fordi det påvirker relevansen og nøyaktigheten til svar som chatboter gir. Jo mer spesifikk og detaljert prompten er, jo mer nøyaktig og relevant kan svaret fra datamaskinen være. En god prompt kan også øke hastigheten og effektiviteten i kommunikasjonen med chatboter.

Lage nettside, Responsivt design

Det er viktig å bruke en god prompt for å unngå feil eller misforståelser i chatbotinteraksjonen. En dårlig utformet prompt kan føre til at datamaskinen gir irrelevante eller feilaktige svar, eller at kommunikasjonen brytes helt. Ved bruk av en god prompt vil du raskt lære deg mer avansert bruk av chatbot.

Hvordan bruke Prompt

For å lage en god prompt, må du være spesifikk og klar i beskrivelsen av hva du vil ha. Her er noen tips for å skrive en effektiv prompt:

Vær spesifikk: Unngå vage eller generelle uttrykk og vær spesifikk i beskrivelsen av hva du vil ha.

Unngå utydelighet: Unngå uttrykk eller ord som kan tolkes på flere måter.

Vær konsis: Hold prompten kort og konsis for å få et mer presist svar.

Nøkkelord/ Søkeord: Bruk relevante nøkkelord som beskriver emnet eller problemet du ønsker å få svar på.

Bruk naturlig språk: Bruk naturlig språk og formuleringer som en menneskelig samtalepartner ville brukt.

Tekst fra chatboter kan avsløres som plagiat, les hvordan du kan sjekke selv her!

Prompter fungerer ikke alltid like godt på norsk som på engelsk. Opplever du at prompten ikke fungerer slik du ønsker så stopp genereringen og gjør prompten mer spesifikk. Du kan også skrive den i flere sekvenser, hvor du underveis spør om chatboten forstår hva du ønsker å gjøre. Det fungerer spesielt bra når du vil lage en lang og detaljert prompt. Når du har laget en god prompt så lagre den, så har du den klar til bruk senere.

Eksempler på prompter

Reiseguide – «Jeg vil at du skal fungere som reiseguide. Jeg vil skrive min posisjon, og du vil foreslå et sted å besøke i nærheten av der jeg er. I noen tilfeller vil jeg også si deg hva slags steder jeg skal besøke. Du vil også foreslå meg steder av lignende type som er i nærheten av mitt første sted. Mitt  første forslags forespørsel er «Jeg er i København og jeg vil kun besøke museer.»»

Mattelærer – Jeg vil at du skal fungere som matematikklærer. Jeg vil gi noen matematiske ligninger eller begreper, og det vil være din jobb å forklare dem på en enkel måte. Dette kan inkludere å gi trinnvise instruksjoner for å løse et problem, demonstrere ulike teknikker med bilder eller foreslå nettressurser for videre studier. Min første forespørsel er «Jeg trenger hjelp til å forstå hvordan prosentregning fungerer.»

Markedsfører – Jeg vil at du skal opptre som en markedsfører. Du oppretter en kampanje for å markedsføre et produkt eller en tjeneste du velger. Du vil velger målgruppe, lage budskap, søkeord og velge mediekanaler for promotering og bestemme eventuelle tillegg som trengs for å nå dine mål. Min første forslagsforespørsel er «Jeg trenger hjelp til å lage en reklamekampanje for gåstaver for pensjonister.»

Les flere tips for å bruke ChatGPT til SEO her!

Dette er bare eksempler, og den eneste begrensingen er din egen kreativitet. Vi anbefaler å starte med ganske enkle prompter, for deretter å utvide hvor avansert den er. Har du lite erfaring med prompter og prøver å gjøre den for avansert i starten vil den ofte ikke være presis nok til at den blir så bra som den kunne vært.

Prompt er viktig for å få gode svar

Prompt er en viktig del av kommunikasjon med chatboter. En effektiv prompt kan forbedre relevansen og nøyaktigheten av svar, samt øke hastigheten og effektiviteten i kommunikasjonen. Ved å bruke tipsene og teknikkene nevnt i denne artikkelen, kan du skrive bedre og mer effektive prompter og ha mer produktive samtaler med chatboter.

Les flere tips for bruk av chatbot/ ChatGPT her!

Prøv å gjør små endringen i prompt selv om du i utgangspunktet er fornøyd. På denne måten vil du se hvor store utslag din egen presisjon har å si. Gir du mulighet for at chatboten kan misforstå vil du ikke få så gode svar som du egentlig kunne ha fått.

På tide med ny nettside? Lage nettside MediaKonsult

Legg igjen en kommentar