Er ChatGPT plagiat? – Opphavsrett og Chatbot/ AI

Hjem » Blogg » Kunstig intelligens » Er ChatGPT plagiat? – Opphavsrett og Chatbot/ AI

Spesielt studenter lurer på dette, men vi har også fått mange henvendelser om hva som gjelder for å bruke ChatGPT på arbeidsplassen. Vi går her igjennom når chatGPT er plagiat, kopibeskyttelse og hvem som har opphavsretten.

Noen regler er litt uklare, og avhengig av hva du bruker tekst/innhold til og hvor det publiserer er det forskjellige regler og lover. Derfor er det viktig at du forstår hvilke konsekvenser det kan få om du er uforsiktig.

Hva er plagiat?

Plagiat er bruk av noen andre sitt verk uten å kreditere det, altså at du fremstiller det som ditt eget verk når det egentlig er noen andre sitt. I Følge SNL er plagiat heller ikke ett rettslig begrep, det angår derfor kun studenter, akademia, skoler og «forskningsetisk språkbruk».

Selv om plagiat ikke er et rettslig begrep kan det gi veldig store konsekvenser. Blant annet utestengelse fra universiteter/ høyskole, annullering av resultater og andre konsekvenser.

Vil alt fra ChatGPT regnes som plagiat?

For å være sikker på hva som gjelder for deg må du høre hva som gjelder der du skal levere verket ditt. Enten det er for forskning eller som student, gjør du ikke dette kan du fort trå feil, for det er ikke alltid helt like regler.

Det er flere ting å tenke på her. Selve teksten fra ChatGPT eller annen tekst generert av kunstig intelligens er i seg selv plagiat om du ikke oppgir AI verktøyet som kilde. Et annet problem er at det AI verktøyet generer av tekst kan også være plagiat fra før av. Et trent øye klarer ofte å se det ganske lett, er det f.eks. datoer eller annen data i teksten så er det stor grunn til å tro at denne dataen ikke er AI verktøyet sitt eget verk.

Lage nettside, Responsivt design

Er formålet å vise til tekst generert av ChatGPT foreslår den selv at du bruker dette som kilde: «Generert av ChatGPT, en AI-modell trent av OpenAI». Er det f.eks. en fiktiv fortelling vil det sannsynligvis ikke være noe opphavsrettet data som er benyttet til å generere teksten. Det er ingen garanti for dette, og derfor kan du ende opp med å plagiere hvis du ikke undersøker dette veldig nøye!

Hvordan sjekke om innhold inneholder plagiat eller AI?

Det er flere verktøy som kan brukes for å avsløre AI innhold og plagiat. Originality.ai kan med 94% nøyaktighet avsløre både ChatGPT, GPT-3 og GPT-3,5.

Ofte kan du også ganske enkelt avsløre om en tekst er AI generert ved å se etter noen kjennetegn, selv om dette ikke er noen helt sikker måte å avsløre det på. Les mer om hvordan du kan avsløre om tekst er AI generert her!

Kopibeskyttelse og opphavsrett til AI innhold

Det er mange faktorer her som gjør at du kan være i strid med opphavsrett om du ukritisk bruker innhold fra AI verktøy. For det første, og dette er veldig viktig så kan du få tekster som er opphavsrett beskyttet av andre enn ChatGPT eller den som har generert teksten. Derfor kan det også være vanskelig å finne ut hvem som har opphavsretten. ChatGPT kan oppgi kilder, men det er veldig viktig å dobbeltsjekke at det faktisk er riktig kilde som oppgis.

Brudd på opphavsrett/ copyright/ kopibeskyttelse er straffbart, og veldig uetisk. Vi har undersøkt i flere internasjonale medier og et interessant dilemma er at «copyright» gjelder kun for verk laget av mennesker. I følge Forbes er det derfor ikke helt klart hva som gjelder for AI genererte tekster.

På tide med ny nettside? Lage nettside MediaKonsult

Uansett om det er tvil om det så har OpenAI skrevet dette i reglene sine: «represent that output from the Services was human-generated when it is not» Som vil si at du uansett er i strid med avtalen du har inngått ved å bruke tjenesten hvis du bruker tekster fra de uten å opplyse om at det ikke er et menneske som har laget teksten/innholdet. Les mer om hva vi har skrevet om det her!

Theverge har skrevet mer om temaet for AI kunst også. Det er mange usikkerhet om opphavsrett fortsatt, og det er forksjellige lover om kopibeskyttelse i andre land.

Les mer om nye GPT-4!

Legg igjen en kommentar