Hva er MLM – Dette må du vite

Hjem » Blogg » Bedrift » Hva er MLM – Dette må du vite

MLM (Multi-level Marketing) er en gigantisk industri, og det er mange forskjellige firmaer, både store og små som er med i bransjen. Industrien omsetter faktisk for vanvittige $36 billioner, derfor kan det heller ikke bare avskrives som noe det ikke er mulig å tjene penger på.

For at næringsvirksomhet skal kunne drives lønnsomt over tid er man helt avhengig av tillit, og gode relasjoner. Etikk i næringsvirksomhet er helt avgjørende, og det er ikke uten grunn at de som prøver seg på kjappe løsninger heller ikke når langt.

Hva er MLM?

MLM er en forretningsmodell som baserer seg på salg via eget sosialt nettverk, og i nyere tid via netthandel og sosiale medier også. Det som skiller det fra tradisjonell varehandel er at mye av inntjeningen man kan forespeiles ligger i å verve nye selgere.

Noe av det som sies å være fordelen med forretningsmodellen er at man slipper kostnader som kontor, markedsføring og andre kostnader som er knyttet til hva bedrifter som driver tradisjonell varehandel har.

Noen MLM krever at du gjør en investering i varelager for å bli med, mens andre ikke krever det. Det er ett hierarki hvor de som verver nye selgere under seg mottar provisjon når de som de har vervet gjør salg. På grunn av dette må de som blir vervet igjen verve nye selgere under seg igjen for å selv motta provisjon.

Hvordan MLM som forretningsmodell fungerer

Alle som er selgere i ett MLM fungerer som selvstendige selgere, men ofte fremstår de heller som influensere eller at de rett og slett selger til venner og familie. Når ett salg gjennomføres er det mange i hierarkiet over denne personen som får en andel av salget.

Les om andre muligheter på nett her! Som Blogging og Affiliate markedsføring!

Det er flere grunner til at mange både snakker positivt og negativt om MLM. For det første er det store variasjoner, og produktene kan i teorien være hva som helst. Veldig ofte har produktene med helse å gjøre, men det er ikke ett krav. En stor forskjell er også om bedriften legger opp til at selgere skal fokusere mest på salg av produkter, eller å kun verve nye selgere. Veldig ofte er det rekrutteringen som hovedsakelig er i fokus. På grunn av disse forskjellene blir det feil og bare avskrive hele forretningsmodellen, for noen har faktisk mest fokus på å selge produkter også.

Lage nettside, Responsivt design

I USA er andelen kvinner i MLM hele 75%, modellen tiltrekker seg ofte de som ønsker å starte for seg selv, og styre hverdagen selv. Her er det flere etiske problemstillinger som raskt dukker opp. Mange ender opp med å ikke tjene noe penger, eller at de kun selger til familie og venner. Salg av produkter til kun familie og venner er ingen bærekraftig forretningsmodell, med mindre du har ekstremt mange av de!  Salget vil ofte også bære preg av å heller være for å støtte deg, som gjør at de kan bli satt i en vanskelig posisjon.

Hva som er etisk riktig må du selv stå til ansvar for, husk at selv om MLM er en lovlig forretningsmodell kan det være metoder som du selv bruker som ikke er lovlig. Dette er ditt ansvar.

Er MLM lovlig i Norge?

Selv om MLM er meget kontroversielt så er det lovlig i Norge, men det er ulovlig i endel land. For deg som vurderer å starte med MLM er det viktig at du selv undersøker om det faktisk er MLM. Selv om det markedsføres som MLM har du fortsatt en plikt til å forsikre deg om at det er tilfellet.

Hva er forskjellen mellom MLM og Pyramidespill

Forskjellen mellom MLM og Pyramidespill defineres av spesielt en veldig viktig faktor i Norge. Det er at over halvparten av inntektene skal stamme fra reelt salg av produkter eller tjenester som ikke er overprisede. Ett pyramidespill er derfor når over halvparten av inntektene stammer fra verving, eller produkter/ tjenester som er overprisede. Det er flere faktorer som gjør at det uansett kan være ett pyramidespill, les mer om det hos lotteritilsynet.

Norske MLM selskaper

Vi har ingen oversikt over alle selskaper driver med MLM i Norge. Direktesalgsforbundet har noen av de som sine medlemmer, men de har også andre bedrifter som driver kun direktesalg.

Siden 1 januar 2023 er det nå forbrukertilsynet som fører tilsyn med pyramidespillselskaper. Dette er ulovlig, og det er du som har ansvaret for å vite om det du gjør er ulovlig eller ikke og du kan bli straffet for dette.

På tide med ny nettside? Lage nettside MediaKonsult

Legg igjen en kommentar